První rusko-evropské IT konference v Praze

Společnost  FAS Finanz Analytische Solutions GmbH si Vás dovoluje pozvat na  1. rusko-evropskou IT konferenci Discover ICT.

Termín akce: 25. září 2015.

Začátek akce: v 10.00 hod (registrace účastníků od 9.00 hod)

Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha – Vysočany

Jednací jazyk: ruština/angličtina s tlumočením

Konference se bude konat za podpory Obchodního zastupitelství Ruské Federace v České republice, Rusko-české smíšené obchodní komory, Ruského střediska vědy a kultury a státní agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Program konference bude věnován otázkám z  oblasti  IT v medicíně, IT outsourcingu a vývoje softwaru, investic a analýz trhu. Součástí programu bude i panelová diskuzi s možností prezentovat nabídku služeb a produktů společností – účastníků konference nebo b2b setkání mezi ruskými a českými společnostmi.

Obchodní program konference obsahuje oddělění IT v medicíně, IT outsourcingu a vývoje softwaru, investice a analýzy trhu. Výstavní program zahrnuje stánky pro provedení prezentace pro hosty a účastníky konference

Hlavní mottem konference bude posílení rusko-českých vztahů v oblasti informačních technologií a projektů nejen v medicíně s cílem prosadit tyto významné projekty na evropském trhu, rozvoj bilaterální spolupráce v oblasti informačních technologií, vývoj a uvedení na trh nových technologií a výrobků.

Cílem konference je rozvoj bilaterální spolupráce v oblasti informačních technologií, průmyslu v obou zemích, vývoj a uvedení na trh nových technologií a výrobků.